Monday, 27 June 2011

A girl with a colorful eye

Kolorowooka 
A girl with a colorful eye

Photo & Graphic: Anna Maria Strzalkowska 
Styling:  Marzanna Antoniak
Model: Katarzyna Kuna
Wednesday, 22 June 2011

Kupala Day in Glasgow / Noc Kupały w Glasgow

No Summer in Glasgow this year. Even on Kupala Day. Heavy rain had discouraged many but we knew some of our friends were still coming to join us. Fortunately it stopped pouring before we started and remained this way to the end so we could have our picnic.

Tego roku lato nie zawitało do Glasgow. Nawet na naszą Noc Kupały za dnia. Deszcz zdołał wystraszyć wielu zaproszonych gości, ale nie mogliśmy się wycować. Wiedzieliśmy, że niektórzy byli w drodze do parku. Na szczęście przestało padać zanim zaczęliśmy na dobre. Nawet odbył się zaplanowany piknik!

Here's the story / A oto historia naszej Glasgowiańskiej Nocy Kupały:

Photo by Zoom Zoom Photography.


A swing with a mysterious package.
Huśtajaca się niespodzianka!
Lost in the fern forest...
Zagubiona w paprociowej dżungli...
Rainy music
Deszczowi muzycy zaklinają deszcz!!
Magdalena
Steam-Jon
Parowóz - Jon
Veewa Marzanna
Wiła Marzanna
It's mine! - No, it's mine!
To moje - nie, moje...
Koło Jana, koło Jana...
Rysy
Marzanna and Anna singing about Kupala
Słowianki Marzanna i Anna śpiewają o Kupale


Mirek
Welcome to the Kupala Day festivities!
Witamy na ochodach Dnia Kupały!
Rysy have been singing in Glasgow for 30 years.
Zespół Rysy śpiewa w Glasgow od 30 lat.
Let's weave the wreaths! They might bring us love!
Chodźcie wić wianki! - kuszą wiły
Jedni plotą farmazony - my pleciemy wianki!A wreath for everyone!!
Wianki dla wszystkich!!
 


Mam cię!
Natalia
Studying Polish...
Rysy braiding wreaths and singing.

We've gathered under a magical tree. Make a wish, write it down... 
Zebraliśmy się pod magicznym drzewem spełniającym życzenia. 
Pomyśl życzenie i zapisz je na sercu z papieru!
... and we will tie them all together.
Zwiążemy je wszystkie razem.
It's so hard to find the fern flower.
Let's make a path of our wishes that will help the bravest one to find it.
Tak trudno znaleźć kwiat paproci.
Niech nasze życzenia wskażą drogę osobie, która odważy się wyruszyć na jego poszukiwania.
The path leads to the tree and then disappears into the bush...
Nasza ścieżka wiedzie do drzewa, a potem znika gdzieś w gąszczu...

Who is brave enough to step into the circle and try his luck? 
You can find the fern flower but mind dangerous veeweh! 
They will be calling you, seducing you and when they catch you you will become one of them!
Kto jest na tyle odważny, by spróbować swojego szczęścia? 
Możesz znaleźć kwiat paproci, lecz uważaj na wiły! 
Będą cię wołać, zwodzić i uwodzić, a gdy cię złapią, staniesz sie taki jak one!


Oh, she's caught him! Again...


Oh no, he's got Katrina!
Och nie, on ma Katrinę!
And she became a wild veewa. Escape who can!
I zamieniła się w dziką wiłę. Uciekaj, kto może!

 Przyszli ludzie na Kupałę
Założyli bluzki białe
Kupała
Noc mała
Dobry los
czy los zły?
Dzisiaj szczęście znajdziesz TY!!!!

Zuzanna will be the luckiest one!
Zuzanka może za chwilę zostać najszczęśliwszą z ludzi!
She has to follow the path of our wishes.
Musi się tylko trzymać przygotowanej przez nas ścieżki

The brave girl on her way to all the happiness of the world.
Nieustraszona dziewczynka zdąża ku swojemu szczęściu...The fern flower must be somewhere very close!
Kwiat paproci musi być gdzieś blisko!


The legend says that the fern blooms only once a year for a few moments on Kupala Day!
Jak mówi legenda, kwiat paproci zakwita jedynie raz w roku i tylko na kilka chwil.
Właśnie nadszedł ten czas!

 
And she`s got it! 
Znalazła go! 
Let's go to the river folks! 
We will launch our wreaths onto the water and who knows, maybe love is waiting...
Chodźmy nad rzekę! Puścimy wianki na wodę.
Kto wie, może miłość czeka...
 


Will the fern flower really make me the luckiest person in the world?
Naprawdę kwiat paproci sprawi, że będę najszcześliwszą osobą na świecie?


"Do lata piechotą będę szła..."


Zimna woda zdrowia doda!


Maria's hoping for love too...
Maria też ma nadzieję na miłość...


'cause you're nobody till somebody loves you...'
bo kimże jesteśmy bez miłości...


Koniec i bomba, kto nie był ten trąba!!!


Organizator/Organised by Creative Group COSMOPOLIS: Anna Strzałkowska & Marzanna Antoniak
Prowadzenie/Led by Joanna Matwiejczuk, Jon Ducarr
Śpiew/Sung by Rysy
Muzyka/Music by Magdalena Sękowska, Mirosław Pukacz
Zdjęcia/Photographs by Natalia Martiszewicz - Zoom Zoom Photography
Podziękowania/Special thanks: Joanna Matwiejczuk, Rysy, Jon Ducarr, Marilyn Muir, Łukasz Pawłowski, Krzysztof Strzałkowski, Marcin Korzeniowski, Monika Karczmarczyk, Agnieszka Jarska