Monday, 26 March 2012

Spring is here!


This leg belongs to our lovely hostess Kasia:)

A big thank you to everyone who attended Drowning Marzanna yesterday! We did it! We brought Spring to Glasgow! :)

We will post a photo relation of the event soon. If you have any pictures you would like to share, please send them over to cosmopolis10@gmail.com. We will give you all the credits!

Thank you for the fun!

Sunday, 25 March 2012

See you soon!

What a beautiful day!
It's going to be sunny, 17°C.
See you in a couple of hours!

Saturday, 24 March 2012

Let's wake up Spring!Nearly ready for tomorrow!
 Marzanna is getting in shape and the weather forecast is optimistic, so wear your most colourful clothes and come along to help us to wake up Spring in Glasgow!

Please check the map and be aware that it’s over 10 minutes walk from the main gate of the Botanic Gardens. Make sure you arrive on time so you don’t miss the performance. Drivers can use this postcode G20 8RP.

In case you’re lost, please CALL Anna or Marzanna. Sorry, we won’t be answering text messages.
Don’t forget the clocks go forward on Saturday night!
Please check our blog for updates before leaving home just in case.
See you tomorrow! :)
PS. Polish speakers, you surely know the song "Stary niedźwiedź mocno śpi". We've changed it a bit to suit the moment. Here it is and we will need your voices tomorrow:

Nasza wiosna mocno śpi
nasza wiosna mocno śpi
My już nie możemy, wiosny bardzo chcemy
Wstawaj, wiosno, hyżo, hej!

Wednesday, 21 March 2012

Dzień Wiosny!

Happy Spring Day everyone! :)Why don't you learn the chorus? We will sing it at the event.

Wiosna - cieplejszy wieje wiatr
Wiosna - znów nam ubyło lat

Wiosna, wiosna w koło, rozkwitły bzy
Śpiewa skowronek nad nami
Drzewa strzeliły pąkami
Wszystko kwitnie w koło, i ja, i ty!


And here is a version for English speakers:

vio-sna chep-ley-sheh vieh-yeh vyatr
vio-sna znoof nam oobeh-wo lat
vio-sna vio-sna fko-wo ros-kfee-tweh bzeh
shpye-va sko-vro-nek nad na-mee
dzhe-va stsheh-lee-weh pon-ka-mee
fshehs-tko kfeet-nieh fko-wo ee ya ee teh


And happy Nourooz to all Iranians!

Tuesday, 20 March 2012

Marzanna na wesoło

...the lighter side of Marzanna


You idiot! I'm not Marzanna! Don't you recognise your mother-in-law?


This is how you drown Marzanna, son!
by Spudzikowski


Co ma wisieć, nie utonie...
Good bye Marzanna...

Monday, 19 March 2012

Marzanna
Marzanna
by Zofia Stryjeńska

Maržanna, Mara, Maržena, Morana, Moréna, Mora, Marmora or Morena is a Slavic goddess associated with death, winter and nightmares. Some sources equate her with the Latvian goddess Mara, who takes a person's body after their death. Some medieval Christian sources such as the Mater Verborum also compare her to the Greek goddess Hecate, associating her with sorcery. The Polish chronicler Jan Dlugosz (15th cent.) likened her to Ceres, the Roman goddess of agriculture. (source: Wikipedia)
Marzanna, Marzana, Mora, Morana, Morena, Marena, Marzaniok, Śmierć, Śmierztecka, Śmiertka, Śmiercicha (z indoeuropejskiego rdzenia *mar-, *mor- - śmierć) - słowiańska bogini (demon) zimy i śmierci. Prawdopodobnie złowroga hipostaza Wielkiej Matki, potem zdemonizowana. (źródło: Wikipedia) Witch Marzanna
by Smokepaint
Marzanna (Marzanka) – Madder is also a herb. It has been used since ancient times as a vegetable red dye for leather, wool, cotton and silk.

Roślinną hipostazą bogini była prawdopodobnie marzanna (Rubia tinctorum, pol. dial. marzena, sczes. mařena, mařana, ros. marená) dostarczająca czerwonego barwnika, porównaj też: ang. madder < sang. maedere, sgmn. matara, sisl. mathra.


Marzanka Wonna / Madder
Marzanna występuje też w rekonstruowanym przez R. Katicića micie o Jaryle / Jarowicie, jako jego narzeczona lub żona. Przedstawiana w pieśniach ludowych, jak pasie gęsi, dzwoni kluczami itp., wybierała Jarowita (w folklorze płd. Słowian - Zielonego Jerzego) za męża. Mit mówił o ich boskim małżeństwie i o śmierci Zielonego Jerzego. Marzanna wraz z Dziewanną została wspomniana przez Jana Długosza jako bogini polska. (źródło) 


Morana with Vesna / Marzanna i Dziewanna
author unknown
The tradition of burning or drowning an effigy of Marzanna to celebrate the end of winter is a folk custom that survives in Poland, Slovakia and the Czech Republic. Typically taking place on the day of the vernal equinox, the rite involves setting fire to a female straw effigy, drowning it in a river, or both. In Poland, this is often performed during a field trip by children in kindergartens and primary schools. The effigy can range in size from a puppet to a life-size dummy. This ritual represents the end of the dark days of winter, the victory over death, and the welcoming of the spring rebirth.
It concerns the "drowning of Marzanna," a large figure of a woman made from various rags and bits of clothing which is thrown into a river on the first day of the spring calendar. Along the way, she is dipped into every puddle and pond ... Very often she is burned along with herbs before being drowned and a twin custom is to decorate a pine tree with flowers and colored baubles to be carried through the village by the girls. There are of course many superstitions associated with the ceremony: you can't touch Marzanna once she's in the water, you can't look back at her, and if you fall on your way home you're in big trouble. One, or a combination of any of these can bring the usual dose of sickness and plague.
—Tom Galvin, "Drowning Your Sorrows in Spring", Warsaw Voice 13.544, March 28, 1999
(source: Wikipedia)
Drowning Marzanna / Topienie Marzanny
Marzanna to również nazwa kukły przedstawiającej boginię, którą w rytualny sposób palono, topiono, w czasie wiosennego święta Jarego, aby przywołać wiosnę. Zwyczaj ten, zakorzeniony w pogańskich obrzędach ofiarnych, miał zapewnić urodzaj w nadchodzącym roku. Zgodnie z opisanymi przez Jamesa Frazera zasadami magii sympatycznej wierzono, że zabicie postaci przedstawiającej boginię śmierci spowoduje jednocześnie usunięcie efektów przez nią wywołanych (zimy) i nadejście wiosny. 

Kukłę wykonywano ze słomy, owijano białym płótnem, zdobiono wstążkami i koralami. Tradycja nakazywała, aby dziecięcy orszak, z Marzanną i zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach, obszedł wszystkie domy we wsi. Po drodze podtapiano Marzannę w każdej wodzie, jaka się nadarzyła. Wieczorem kukłę przejmowała młodzież. W świetle zapalonych gałązek jałowca wyprowadzano Marzannę ze wsi, podpalano i wrzucano do wody. Z topieniem Śmiercichy, również obecnie, związane są różne przesądy: nie wolno dotknąć pływającej w wodzie kukły, bo grozi to uschnięciem ręki, obejrzenie się za siebie w drodze powrotnej może spowodować chorobę, a potknięcie i upadek - śmierć w ciągu najbliższego roku. (źródło: Wikipedia)

Drowning Marzanna / Topienie Marzanny
Niektórzy badacze dopatrują się w Marzannie symbolu zamierania wegetacji w okresie zimowym, a nawet szerzej, demona śmierci przyrody oraz ludzi. Tę wersję uzasadnia piosenka zanotowana przez Marcina Bielskiego w XVI w., towarzysząca obrzędowi topienia Marzanny: ‘Śmierć się wije u płotu, szukający kłopotu’. Stąd właśnie wywodzony jest obyczaj wypędzania bogini śmierci – Marzanny, wynoszenia słomianej, personifikującej ją kukły poza granice miejscowości, topienia jej w rzece, stawie, błocie albo palenia, a powracania do wsi z gaikiem – maikiem, uosobieniem wiosny, odradzania się natury i nowego życia. (Barbara Podgórska)

Tuesday, 13 March 2012

Drowning Marzanna 2012


We are delighted to invite you to participate in Drowning Marzanna. It will be the third time in Glasgow!

This year’s theme is Flower-Power and we hope that park will be full of colourfully dressed happy people!

Photo reports and video of our previous events available HERE.

A big THANK YOU to those who declared their help!

Do check our blog for the updates. We will post more information about the old tradition of Drowning Marzanna soon!

Tuesday, 6 March 2012

A cat / Kot

Just a simple box. Fast and easy to make. Children love it.

September 2008