Saturday, 29 March 2014

Mr Spring's job - a tip for you (wskazówka)Well, certainly Mr Spring does some of those things from time to time but no one has guessed his main day job so far. We've got a wee clue for you:
Mr Spring's day job has something to do with one of the four elements: Earth, Water, Air, Fire.
Keep guessing! :)

Wskazówka: Praca Pana Wiosny ma związek z jednym z czterech żywiołów: Ziemia, Ogień, Woda, Powietrze.
Zgadujcie dalej...

Zasady gry są spisane TUTAJ / HERE are the rules of the game.

Friday, 28 March 2014

Drowning Marzanna 2014 (part 3) photography: Marcin Wójtowicz


Polish song workshop.
Warsztat śpiewu.


We are helping Mr Spring to become greener and greener.
Pomagamy Panu Wiośnie się uzielenić...


Mr Spring chasing Marzanna.
Pan Wiosna rusza w pogoń za Marzanną.
The fight begins...
Zaczyna się walka...

Mr Spring rulez!
Pan Wiosna rządzi!
;)
If you happen to have taken a nice photograph or two just send them to cosmopolis10@gmail.com.
We'll be happy to publish them.

Thursday, 27 March 2014

Spring Quiz Question!


Co Pan Wiosna robi na co dzień?
A small prize will be offered for the first person who can correctly guess what Mr Spring does as his day job! We are looking for the exact job title. In case no one can guess it, the prize will be offered to the person who was the closest.
Note: If you happen to know Mr Spring in person or have heard about his job from one of us you cannot participate in this quiz.

You can share your guess by leaving a comment under this post or by commentng on our Facebook group by clicking HERE. You can have a few guesses. Deadline for submitting your guesses: Thursday, 3rd April, 23.59.
The results will be announced on Friday, 4th April.
Be imaginative! ;)

Niewielki upominek dostanie osoba, która jako pierwsza odgadnie co Pan Wiosna robi na co dzień. Chodzi nam o dokładną nazwę jego stanowiska pracy. W przypadku jeśli nikt nie odgadnie właściwego zawodu Pana Wiosny, nagrodę otrzyma ten, kto będzie najbliższy prawdy.
Uwaga: Jeśli znasz osobiście Pana Wiosnę albo słyszałeś od nas o jego zawodzie, nie możesz brać udziału w zabawie.

Można zgadywać poprzez pozostawienie komentarza pod tym postem albo na naszej grupie na Facebooku poprzez kliknięcie TUTAJ. Można zaproponować kilka profesji. W konkursie biorą udział wszystkie sugestie, które pojawią się w komentarzach do czwartku, 3 kwietnia, do godziny 23.59. Wyniki zostaną ogłoszone w piątek, 4 kwietnia.
Powodzenia!

Wednesday, 26 March 2014

Drowning Marzanna 2014 (part 2) photography: Halina Debiec

"I feel like spring is finally finding its way to us here on Maryhill. We had a glorious weekend." says Halina Debiec on her blog h.arty.

Wiosna już tu jest!
Making Marzanna.
Dziewczęta robią Marzannę.
When we discovered that this year's Spring had a green beard!
Kiedy odkryliśmy, że Wiosna miała w tym roku zieloną brodę.
Mr Spring is getting greener and greener.
Pan Wiosna się uzielenia.
Our vernal dance.
Nasz wiosenny taniec.

Tuesday, 25 March 2014

Drowning Marzanna 2014 (part 1) photography: Stephen Foster

Drowning Marzanna as seen by Stephen Foster.
Topienie Marzanny okiem Stephena Foster.

We had great crowds for the 5th Spring Festival in Glasgow!
Mnóstwo ludzi przyszło po raz piąty pożegnać zimę i powitać wiosnę w Glasgow!

Marzanna was looking really cool...
Marzanna wyglądała naprawdę charakternie...


...to the extend that people were freezing still of her looks!
...wziąż mrożac krew w żyłach uczestników imprezy i przechodniów!

Raz Dwa Trzy - Marzanna patrzy!We really needed to make the park grow green so that the Spring could come.
Naprawdę park potrzebował zieleni i przyjścia wiosny.

Some of us came well prepared:
Część z nas dobrze się przygotowała:


But anyway, everybody had the chance to enhance their colours!
 I nawet jeśli nie udało się w domu, i tak każdy miał szansę się uzielenić!

Big and small people:
Mali i duzi ludzie:


Boys and girls were dressing each other in green stuff:
Chłopcy i dziewczęta uzielaniali się wzajemnie:


Even Police uniforms became greener.
Nawet policyjne mundury się zazieleniły.


And dogs too.
I psy również.


We also needed a nice green skirt for the Spring. And it turned out to be a great lesson for some little event participants on how to tie a knot!
Potrzebowaliśmy ładnej spódniczki dla wiosny. I okazało się, że dla niektórych małych uczestników imprezy była to świetna lekcja jak zawiązać węzeł!Finally the Spring came! Mr Spring! We put a green cloak on him to match his fine green beard.
Nareszcie znaleźliśmy Wiosnę! Pana Wiosnę! Przywdziewamy mu zielony płaszcz, aby pasował do jego pięknej zielonej brody.


The crowning at the drowning.
Koronacja!There was music so we danced!
(Wilf James - Mandolin and Dagmara Lesiow-Laszczewska – Guitar)
Była muzyka, więc mogliśmy tańczyć! 
And then Colin MacLennan taught us how to dance a Polish folk dance called Mietlarz - Broom Dance.
Colin MacLennan nauczył nas polskiego ludowego tańca zwanego mietlarz.

Boys and girls should stand in two rows facing each other.
Chłopcy i dziewczęta stają w dwóch rzędach naprzeciwko siebie.
Including Mr Spring, of course!
Razem z panem wiosną, oczywiście!


Then you have to run and catch somebody. Otherwise you'll be left with a broom as your dancing partner!
Musisz szybko podbiec i złapać kogoś. Jeśli ci się nie uda, będziesz tańczyć z miotłą!And suddenly it started hailing - a sign that it was time to drown Marzanna!
I nagle zaczął sypać grad! To był wyraźny znak - czas utopić Marzannę!


And so our procession began.
I zaczął się nasz pochód!


And the sun came out again...
Słońce wróciło szybciutko...


...to see Marzanna being thrown into the river!
...by zobaczyć Marzannę płynącą w odmętach rzeki!Look, Spring is here!
Spójrz! Wiosna wkoło!!!

Sunday, 23 March 2014

Mr Spring is here!

Marzanna was last seen floating on the River Kelvin... because Spring prevailed!

The King of Spring
photo by Tomek Emigrant

Thank you all for a great time!

More photographs and a video soon...

PS. If you have some photographs you'd like to share please send them to cosmopolis10@gmail.com.

We're drowning!

 
What a sunny day today!
Glasgow, 23rd March 2014, source: www.yr.no

Remember to wear something GREEN!
 
And bring a coin for the spring.
 
See you at 2pm!